valgkamp USA

Russerne kommer!

2016-12-15 // 0 kommentarer

CIA skylder på Russland for å ha geleidet Trump til makta. Det undergraver forståelsen av hvorfor en protestkandidat kunne vinne og det gjør den irrasjonelle russofobien [...]

Om tyveriet av det amerikanske valget

2016-11-08 // 1 kommentar

De tallrike bruddene på velgernes rettigheter rammer de som står dårligst økonomisk stilt og dermed har størst interesse i å stemme på en progressiv [...]