utopi

Et forsvar for Utopia

2014-05-16 // 0 kommentarer

Krefter på høyresiden har forstått visjoner om utopiske samfunn som noe grunnleggende autoritært. Enkelte på venstresiden ser ut til å akseptere dette [...]