uføretrygd

Når kommer uføreopprøret?

30. august 2017 // 2 kommentarer

Uføre var allerede en utsatt gruppe, men etter regjeringens uførereform har man fått mindre barnetillegg, mistet rett til gratis fysioterapi og over 23 000 færre mottar [...]

Uførebløffen

13. oktober 2015 // 74 kommentarer

Politikere og næringslivstopper skaper et bilde av late uføre som lever livets glade dager med penger de ikke må jobbe for. Et bilde få uføre kjenner seg [...]

Budsjett for større ulikhet

10. oktober 2014 // 1 kommentar

Regjeringen tar fra de fattige og gir til de rike. Årets statsbudsjett er skreddersydd for å øke forskjellene mellom fattig og [...]

– Uførevedtaket er en stor lettelse

8. oktober 2014 // 2 kommentarer

Trusselen om reduserte betalinger og irettesettelse av NAV har gjort at jeg fryktet å aktivisere meg ved å gjøre det jeg kan. Etter å ha gått på [...]