Stortinget

All makt til den akademiske elite!

2015-11-04 // 91 kommentarer

Norge trenger et parti av og for sofavelgere, for NAV-brukere, lavtlønnede og innvandrere. Vi trenger et folkelig demokrati – ikke et Storting for [...]

Dramatisk omlegging trengs for sykehusene

2014-05-06 // 0 kommentarer

Neste år skal stortinget behandle nasjonal helse- og sykehusplan. Et utspill fra Senterpartiets stortingsgruppe treffer spikeren på hodet. «Stortinget ber regjeringa [...]

Råd til Rødt fra rap-raddis

2013-09-18 // 0 kommentarer

På hvilken måte er erfaringer fra gameshows og populærmusikk overførbart til venstresidas bestrebelser? Her er mine råd, ut fra godt dokumenterte erfaringer på lignende [...]