Statoil

Grønnvasking av skitten industri

// 1 Comment

Både i internasjonal og nasjonal sammenheng ser vi at miljøfiendtlige selskaper anvender grønne begreper og fortellinger for å berettige egen fremferd i politisk og [...]