Statoil

Statoil – en lekebinge for grådighet

2017-02-12 // 0 kommentarer

Med delprivatiseringen har Statoil gått fra å bli drevet for fellesskapet til å bli en korrupsjonsbefengt aktør som skusler bort skattebetalernes midler til skyhøye [...]

Grønnvasking av skitten industri

2015-03-10 // 1 kommentar

Både i internasjonal og nasjonal sammenheng ser vi at miljøfiendtlige selskaper anvender grønne begreper og fortellinger for å berettige egen fremferd i politisk og [...]

Statoil dropper tjæresand – endelig!

2014-09-27 // 0 kommentarer

Summen av protester, tekniske problemer, høye CO2-utslipp, kostnader og manglende rørledninger har fått Statoil til å skjønne at oljesandprosjektet var dødfødt – [...]

Tjæresand – et klimastrategisk veivalg

2013-12-12 // 1 kommentar

Den norske stat deltar igjennom sitt eierskap i Statoil i tjæresandprosjekter i Canada. Dette undergraver norsk miljøpolitikk og truer naturmangfoldet lokalt og klimaet [...]