Statoil

Statoil – en lekebinge for grådighet

12. februar 2017 // 0 kommentarer

Med delprivatiseringen har Statoil gått fra å bli drevet for fellesskapet til å bli en korrupsjonsbefengt aktør som skusler bort skattebetalernes midler til skyhøye [...]

Grønnvasking av skitten industri

10. mars 2015 // 1 kommentar

Både i internasjonal og nasjonal sammenheng ser vi at miljøfiendtlige selskaper anvender grønne begreper og fortellinger for å berettige egen fremferd i politisk og [...]

Statoil dropper tjæresand – endelig!

27. september 2014 // 0 kommentarer

Summen av protester, tekniske problemer, høye CO2-utslipp, kostnader og manglende rørledninger har fått Statoil til å skjønne at oljesandprosjektet var dødfødt – [...]

Tjæresand – et klimastrategisk veivalg

12. desember 2013 // 1 kommentar

Den norske stat deltar igjennom sitt eierskap i Statoil i tjæresandprosjekter i Canada. Dette undergraver norsk miljøpolitikk og truer naturmangfoldet lokalt og klimaet [...]