Sametinget

Sannhetskommisjon på avveier

7. juni 2017 // 0 kommentarer

Sannhetskommisjonen må se lenger enn fortidens språktvang. Hvis ikke kan nåtidens form for fornorskning fortsette for [...]

Gruveeventyret kløyver Finnmark

7. september 2013 // 0 kommentarer

Eksisterande og planlagte gruver har dei siste åra blitt blant dei viktigaste stridsspørsmåla i Finnmark. Striden går både i kommunestyre, på Sametinget og i mange [...]