radikalisering

Hva betyr radikal og radikalisering?

2015-03-09 // 9 kommentarer

Ordet radikal har de siste åra fått et helt nytt innhold og er blitt en kontroversiell betegnelse. Radikalisering anses som en voldelig og ekstrem trussel mot Vesten. Men [...]