psykisk helse

En ødeleggende egenandel!

2018-02-19 // 0 kommentarer

Ungdommer som sliter med psykisk sykdom og rusmisbruk, skal nå måtte betale for nødvendig helsehjelp. Det er en ufølsom, smålig og feilslått [...]

Ikke god nok til noe som helst

2017-09-28 // 0 kommentarer

Depresjonen min hang alltid sammen med overbevisningen om at jeg ikke var god nok. Underklassen har hele livet fått beskjeden om at de ikke er gode nok og blir samtidig [...]

Når omsorg blir kontroll

2017-07-16 // 0 kommentarer

I en institusjon for psykisk syke balanseres det mellom omsorg, helse, kontroll og byråkrati. Romanen Omsorg skildrer forholdet mellom førstelinja, pasienter og ledelse på [...]

Min barnelærdom

2014-03-05 // 3 kommentarer

Jeg skulle ønske jeg kunne reise tilbake til barndommen, gi meg selv en klem og si at alt blir bedre, om 15-20 [...]

Lukkede mottak er ikke løsningen

2013-11-20 // 0 kommentarer

Hadde det vært opp til FrP, hadde vi nok hatt kun lukkede mottak i Norge. Men lukkede mottak er ikke løsningen, verken for asylsøkere som er syke, kriminelle eller med [...]