økonomi

Jeg savner ordet rettferdighet!

// 2 Comments

Underbetalingen av kassadamer og lagerarbeidere skaper rikdom for noen få. Hvorfor gis lavtlønte en følelse av å være lite verdsatt? Hvorfor er ikke lenger den trofaste [...]

Ulikhet dreper

// 0 Comments

Der Oslo-ordfører Fabian Stang mener individer står personlig ansvarlige for deres livsstil, er Göran Therborn opptatt av «livsmulighet». Økende klasseforskjeller betyr [...]

#Leftmaidans 10 krav for Ukraina

// 0 Comments

Et manifest i 10 punkter for å samle venstresiden i Ukraina, #leftmaidan, bak et program for vekst og velferd. Mot EU og IMF, mot oligarker og mot [...]

Modellenes tyranni

// 0 Comments

Det virket åpenbart at endringer måtte til etter finanskrisen, men i dag, fem og et halvt år etter, har vi knapt rørt oss av [...]

Ulikhetens samfunn

// 2 Comments

Oxfam rapporterer at 85 personer er rikere enn halvparten av jordens befolkning, hva betyr [...]

Den naive nullveksten

// 22 Comments

Miljøpartiet de Grønnes forslag om nullvekst ville velte kapitalismen, om det ble satt ut i livet. Likevel vil de ikke snakke om en alternativ [...]

Om Den uproduktive klasse

// 0 Comments

Når finanskapitalen tjener penger på spekulative aktiviteter og produksjonskapitalen tjener på å begrense konkurranse er tiden inne for å gjenoppdage Torstein Veblen, [...]

Skattesvin på skogen

// 0 Comments

I tidligere tider var det vanlig å sende buskapen til skogs før skatteoppkreveren kom. I dag er metodene for å skjule formue og skattbar inntekt blitt mer [...]

Eit varsko til faglege tillitsvalde

// 0 Comments

Ein arbeidsgivar øydelegg livet for ein hjelpepleiar ved å anmelde han for valdtekt av pasientar. Når det så viser seg at beskyldningane er usanne, nektar arbeidsgivaren [...]

Språk er makt

// 0 Comments

  Ordbok for underklassen handler om hvordan mennesker med makt bevisst holder tilbake informasjon og dekker over realitetene med innviklet [...]

En trist boligpolitikk

// 0 Comments

Det gjør meg trist å tenke på alle ungene som i dag vokser opp i vanskeligstilte familier på grunn av mangelen på [...]

Det var bedre under Tito

// 4 Comments

Studentene som jeg nylig reiste med til Balkan møtte et samfunn i krise. Hvorfor gikk det slik? Kan det ikke gjøres noe? Jeg fikk tanker om det gamle [...]

En klok arbeidsmiljølov

// 0 Comments

Her er muligheten din til å forstå betydningen av arbeidsmiljøloven. Via en lettlest pamflett på 87 sider, skrevet av Ingrid [...]
1 2 3