offentlighet

Noam Chomsky og venstresidas mediekritikk

2019-02-23 // 6 kommentarer

Når de store mediene opplever fallende tillit i folket, og ytre høyres relativistiske syn på fakta vinner fram, må også venstresida finne sin posisjon. Vi må ha en [...]