norske verdier

Mine norskeste verdier

2017-11-14 // 2 kommentarer

I en verden hvor den eneste synden var å gjøre forskjell på folk. Å behandle stebarn og ektebarn ulikt. Å splitte. Å skille. Å bedrive urett. Det var der mine verdier [...]