motstand

Krigssabotasje

2014-03-18 // 0 kommentarer

Sabotasjen og kommunistpartiet. En kommentar til Terje Halvorsens syn på forholdet mellom sabotasjevirksomheten og Norges Kommunistiske Parti under andre [...]