monopol

Greske medier i elitens klør

2021-05-28 // 0 kommentarer

Mediene er en av hjørnestolpene i det greske makttriangelet. De kontrolleres av oligarkene i økonomien og har tette bånd til den politiske eliten. Rolla som ‘fjerde [...]