målstyring

Åpne vinduene, ny vår i skolen

2015-10-05 // 0 kommentarer

Arvtakeren til Kiellands latinskole, den målstyrte og resultatorienterte skolen, er en anakronisme. Osloskolens målestyring må ta [...]

La oss synse om skolen

2015-04-14 // 1 kommentar

Fra å ha ønsket en forskningsbasert skolepolitikk har nå Kristin Clemet gått over til å mene at Oslo-skolen er best i verden. Målestyringens talspersoner har gått fra [...]