liberalisme

Nyliberalt hjernevask om arbeidsmarkedet

2017-11-27 // 4 kommentarer

Hvorfor tolererer vi et arbeidsmarked som ikke leverer og som stenger folk ute? Istedenfor å klandre markedet, er det arbeidssøkerne som holdes ansvarlige og som betaler [...]

En marxistisk antirasisme

2016-12-09 // 14 kommentarer

Er du lei av antirasismen som opprettholdes av etablissementet og godhetspropagandaen som daglig pumpes ut i massemedia? Du er ikke alene, og det finnes et [...]

Livløs liberalisme

2016-04-11 // 0 kommentarer

Politisk liberalisme kan sies å redegjøre for politisk autoritet og legitimitet i en verden tømt for verdi. Klassisk liberalisme tenker om mennesker som død materie, som [...]

Særavtale splitter EU ytterligere

2016-02-22 // 0 kommentarer

EU gir Storbritannia en særrett til å diskriminere ikke-britiske arbeidstakere. Det er i tråd med unionens blå-blå politikk å skjære ned på velferdsgoder, men avtalen [...]

Er du liberal, din jævel?

2014-08-27 // 1 kommentar

Det er en utbredt oppfatning i dag at å være liberal er en bra ting. Men hva ligger egentlig i dette begrepets ulike [...]