kunst

Assange – «The Persecution»

23. april 2019 // 0 kommentarer

«The Persecution – lest we forget …» er gatekunstneren AFKs reaksjon på arrestasjonen av Julian Assange. Igjen har hans maleri skapt furore og igjen har noen fjernet [...]

Interkulturelt museum – Typisk dem

20. juli 2017 // 0 kommentarer

Interkulturelt museums utstilling om hat og fordommer inspirerer til å tenke videre om viktige spørsmål. Likevel synes det rart at de har unngått tematikk knyttet opp [...]

En ode til SÆDFUCK

20. oktober 2015 // 0 kommentarer

Taggeeksperten Jo Brochmann gledet seg slik over at SÆDFUCKEN blir reddet fra å bli malt over, at han måtte skrive en ode til [...]

Borgarlønn – fridom for kunsten

30. september 2014 // 1 kommentar

Den sitjande regjeringa sin «frihetsreform» for kulturlivet er meininga å skulle bidra til meir maktspreiing, meir kvalitet og ja altså — meir fridom. Men [...]

Document.no og nazikunsten

19. mai 2014 // 1 kommentar

Document.no prøver å framstille seg som et seriøst nettsted med fokus på innvandring, men viser igjen sitt sanne ansikt når de støtter opp om nazistisk [...]