kommunepolitikk

Planlagt kommunal omsorgssvikt

2018-04-26 // 5 kommentarer

Rett til sykehjemsplass bør være en lovfesta rettighet, ikke en rettighet som en avstemming i et kommunestyre fratar deg eller gir [...]