klassekamp

Kjære Arbeidsgiver

2. oktober 2014 // 11 kommentarer

Kan jeg få jobbe her? Om jeg gjør akkurat som du sier? Om jeg gjør meg bitteliten og gjør det jeg skal pluss litt [...]

Støtt de streikende havnearbeiderne

30. september 2014 // 0 kommentarer

I år er det 40 år siden streiken og støtten til de streikende havnearbeiderne i Sverige fant sted. Denne teksten blir publisert som både et historisk bidrag og til [...]

Et demokratisk systemskifte

2. mai 2014 // 0 kommentarer

Et moderne radikalt sosialistisk parti kan knapt konstatere sitt demokratiske sinnelag ofte  og tydelig nok, men dette står ikke i motsetning til ambisjoner om å avskaffe [...]

Demokraturet – noen tanker til diskusjon

17. mars 2014 // 21 kommentarer

Går den politiske utviklingen i Norge i retning av et mindre demokratisk samfunn, et demokratur? I så fall er det nødvendig å skape en brei bevegelse som overskrider [...]

Det elitestyrte internettet

7. januar 2014 // 1 kommentar

Norske dagsmedier er, med noen få unntak, elitepregete. På internett er de enda verre. Men nye, radikale medier spirer heldigvis. I dag feirer Radikal Portal 1 [...]

Drømmen om evig liv

25. september 2013 // 4 kommentarer

Oppfinner og visjonær Ray Kurzweil hevder tiden raskt kommer der teknologi kan gi mennesker prefekt helse og stadig bedre egenskaper. Men hvem tjener på ny [...]

Hvorfor Marx hadde rett

31. august 2013 // 0 kommentarer

Marxismen har bare en fremtid når vi gjør den til et prosjekt for menneskets frihet og frigjøring. Terry Eagleton forsøker å styre oss i riktig [...]

Det store kriseranet

22. juni 2013 // 0 kommentarer

Arbeidsgivere misbruker eurokrisen til å reversere våre oppnådde fremskritt i etterkrigstiden. Kapitalen kan rettferdiggjøre velferdskutt de ellers ikke ville klart å [...]

Guatemala: Aldri igjen

3. juni 2013 // 0 kommentarer

19. mars 2013 startet rettsaken mot general Efrain Rios Montt i Guatemala. Rettsaken representerer en milepæl i [...]

Klimakamp er klassekamp

1. juni 2013 // 0 kommentarer

I det lange løp truer miljøødeleggelsene med å oppsluke hele menneskeheten. Likevel blokkerer kapitalistenes kortsiktige klasseinteresser for vår langsiktige [...]

De overkjørte reiste seg

29. mai 2013 // 0 kommentarer

Bussarbeiderne møtte motstand fra både myndigheter og egen forbundsledelse og opprettet til slutt et nytt [...]

Sosialisme eller døden

29. april 2013 // 2 kommentarer

For å skape en brei bevegelse mot kapitalismen må sosialister bli flinkere til å beskrive hvordan et sosialistisk samfunnssystem kan løse de enorme problemene [...]

«Occupy»-partiet

25. april 2013 // 0 kommentarer

Om Occupy Wall Street skal lykkes må det settes krav til organisering og disiplin. Partispørsmålet må igjen settes på agendaen. Foto: [...]
1 2 3