KAF

Bør sosialister støtte KAF?

31. mars 2017 // 3 kommentarer

Karbonavgift til fordeling er et av mange overgangskrav venstresiden må stille. For å få sikret en sosialt rettferdig utfasing av fossile brensler og gjøre [...]