jordokkupasjon

Demokratisering gjennom okkupasjon

8. januar 2015 // 0 kommentarer

I bosetningen Sipo Cortado har 245 familier organisert i De jordløses bevegelse (MST) gjennom jordokkupasjon fått muligheten til å demokratisk kontrollere sitt eget [...]