integrering

En ekskluderende konformitetskultur

// 21 Comments

Signaler om en konformitetskultur kommer også fra sentrum-venstresida. Løper de etter høyresida, siden hele det politiske landskapet har flytta seg flere hakk til høyre [...]

Storsatsning på ungdomsklubbene

// 0 Comments

I mange år har de stått først på kuttlista når Oslos bydelspolitikere har balansert skakkjørte budsjetter. Nå kan ungdomsklubbene få en ny [...]

Norsk nok?

// 0 Comments

I en ny serie flytter åtte mennesker med ulik bakgrunn sammen for å diskutere integrering og mangfold. Selv er jeg lei spørsmålet om hvem som er [...]