identitet

Det store identitetstyveriet

2016-11-15 // 2 kommentarer

Multinasjonale selskaper samler inn enorme mengder personopplysninger og bruker dem til å innskrenke selvbestemmelsesretten [...]

Språk er (av)makt

2013-02-11 // 0 kommentarer

Vi bør velge våre ord med omhu. Språklig bevissthet kan skjerpe vår forståelse av hvordan makta forklarer og forsvarer seg [...]