heldagsskole

Hjemmeleksehelvetet

// 1 Comment

Jeg husker hjemmeleksene som et mareritt. Leksene er et hinder for ting som faktisk er viktigere og riktigere for barn og [...]