heldagsskole

Hjemmeleksehelvetet

25. august 2015 // 1 kommentar

Jeg husker hjemmeleksene som et mareritt. Leksene er et hinder for ting som faktisk er viktigere og riktigere for barn og [...]

Flere lærere, ikke lengre skoledag

8. juli 2015 // 0 kommentarer

Den norske skolen trenger bedre undervisning og flere lærere, ikke lengre skoledager. Heldagsskole kan komme til å forsterke de eksisterende problemene i [...]

Bedre skoledag – mer fritid

3. juli 2015 // 0 kommentarer

Målet med heldagsskolen er en mer helhetlig skoledag hvor alle elevens behov blir tatt vare på innenfor en trygg og god [...]