hegemoni

En verdensorden i balansen

2024-06-07 // 0 kommentarer

Vesten gjennomlever ytterpunktene av en 80-års periode som har vært definert av andre verdenskrig og den liberale verdensordenen som oppstod i kjølvannet. Når [...]