Hans Rustad

Et lite ord fra Hans Rustad

21. september 2017 // 4 kommentarer

Hans Rustad omtaler ulike etnisiteter som noe som bør atskilles ved ”demarkasjonslinjer”. Det er på tide å slå tilbake mot historikere og nettavisredaktører som [...]

Mannen som burde frykte sin egen skygge

17. mars 2017 // 39 kommentarer

Redaktør Hans Rustad så for seg Document.no som et frihetsdokument, et slags Charta 77 for den nye tid, men hans tenketank har grunnstøtt og forurenser nå [...]