fremmedfrykt

Interessante tider

2016-07-05 // 0 kommentarer

Svaret på hatets problem kan ikke være mer EU. Et ikke-valgt teknokrati som styrer etter Excel-skjemaer og markedsliberale regelverk, uten å møte de som blir rammet [...]