forbrukersamfunnet

Rikt liv med enkle midler

2022-01-19 // 0 kommentarer

Arne Næss mente at bryte med veksten i rike land ville være en befrielse, og gi oss rikere liv. For rikdom måles etter hva vi disponerer av opplevde goder, enten de har [...]