folkeretten

Folkeretten og Krim

// 0 Comments

Krimbefolkningens entydige valg av tilhørighet til Russland er avgjørende. At Stoltenberg og Brende kaller det for annektering er [...]

Norge ut av krigen i Syria

// 0 Comments

Det burde bli klart for de som er ansvarlige for norsk krig at å bekjempe IS og annen terrorisme ved å bombe land sønder og sammen bare gjør vondt [...]

Mørkeblå sabelrasling over Syria

// 15 Comments

Regjeringa har bestemt at Norge skal trene opp syriske militser og “om nødvendig” gå inn i Syria. Vedtaket er folkerettsstridig uten at de blåblå ser ut til [...]