Eurabia

Mannen som burde frykte sin egen skygge

2017-03-17 // 40 kommentarer

Redaktør Hans Rustad så for seg Document.no som et frihetsdokument, et slags Charta 77 for den nye tid, men hans tenketank har grunnstøtt og forurenser nå [...]