EU

Kreditorene og det greske arbeidslivet

7. desember 2016 // 0 kommentarer

Krisepolitikken EU har påtvunget Hellas har gruslagt det regulerte arbeidslivet, hevet arbeidsløsheten og dumpet lønningene. Nå møtes kreditorer og den greske regjeringa [...]

Sprekker Storbritannia?

29. november 2016 // 0 kommentarer

Storbritannias utmeldelse av EU kan bety at Irland endelig blir forent. Skottland og Nord-Irland har vidt ulike forutsetninger og muligheter etter [...]

Brexit: Dagen arbeiderklassen slo tilbake

15. juli 2016 // 26 kommentarer

Det var de som har mistet aller mest som sikret brexit. At venstresida ikke ledet deres kamp er et tegn på ideologisk krise, men valgresultatet gir en unik mulighet til [...]

Arbeiderklassens hevn

30. juni 2016 // 0 kommentarer

Brexit er ikke resultat av et ignorant folk, men et desperat forsøk på å ta makten [...]

TISA: en udemokratisk tvangstrøye

26. juni 2016 // 1 kommentar

TISA er en tvangstrøye som vil «modifisere eller eliminere» demokratisk politikk som er mer lydhør overfor vanlige borgere enn multinasjonale [...]

Solbergs forakt for folkets vilje

19. juni 2016 // 7 kommentarer

Statsministeren sier vi har gitt demokratiet vårt til Europa, men er faktisk så fornøyd med EUs lover og regler at hun innfører dem før EU selv gjør [...]

Det norske spøkelset

10. mars 2016 // 0 kommentarer

Både regjeringa og Jeremy Corbyn skremmer med Norges EØS-tilknytning i den britiske EU-debatten. EØS undergraver det norske folkestyret, men er likevel uendelig mye bedre [...]

Særavtale splitter EU ytterligere

22. februar 2016 // 0 kommentarer

EU gir Storbritannia en særrett til å diskriminere ikke-britiske arbeidstakere. Det er i tråd med unionens blå-blå politikk å skjære ned på velferdsgoder, men avtalen [...]

Asyl i Europa

26. november 2015 // 0 kommentarer

Den humanitære krisen i Middelhavet og det høye antallet asylsøkere er i ferd med å skape en politisk krise i EU. Dublinavtalen er det største hinderet for en bedre [...]
1 2 3 4