ekstremisme

Et bekymringsløst barn finner sin plass

2. oktober 2017 // 1 kommentar

I en tid fylt med motsetninger og uro kan veien til ekstreme bevegelser være kort for barn og unge. Kampen mot rasisme og ekstremisme starter derfor hjemme, i barnehagen [...]

Makt og implisitt diskriminering

27. september 2017 // 2 kommentarer

Fra først å ha blitt åpnet på gløtt, står døren nå vid åpen for de som fremmer, hat, frykt og forakt for menneskeverdet og vil omsette det til praktisk politikk. Det [...]

Hva betyr radikal og radikalisering?

9. mars 2015 // 8 kommentarer

Ordet radikal har de siste åra fått et helt nytt innhold og er blitt en kontroversiell betegnelse. Radikalisering anses som en voldelig og ekstrem trussel mot Vesten. Men [...]

Vern om «den stille stemmen i midten»

19. september 2014 // 26 kommentarer

Om vi bruker våre samfunnsmessige virkemidler til å verne om og gi plass til ekstremisters ytringer, så risikerer vi å miste de verdifulle stemmene. De som har noe viktig [...]

Ekstremisme – en smittsom sykdom

28. august 2014 // 0 kommentarer

Hvordan ble muslimhatet dyrket frem? Hvorfor vokste det seg sterkere gjennom årene? Hva kjennetegner dette hatet? Disse spørsmålene adresseres i boka ”I hatets [...]

Frykten for å kneble rasister

20. februar 2014 // 0 kommentarer

I frykt for å kneble rasisters rett til å ytre seg har mediene lagt seg på en linje hvor de i stedet bidrar til en knebling av landets minoriteter og sterkt utsatte [...]