Cuba

Hvorfor hater USA Cuba?

4. november 2018 // 0 kommentarer

USA og Israel står alene mot resten av verden i sitt forsvar for USAs blokade mot Cuba. Denne arven etter den kalde krigen fremstår mer og mer absurd. Men hva ligger [...]

Alliert med Donald Trump

22. september 2017 // 11 kommentarer

Verdens mektigste og mest aggressive militærmakt står klar til å drepe millioner av mennesker, mens norske politikere hvisker med musestemmer og nekter å ta avstand fra [...]

Fidel Castro: Historien vil frikjenne ham!

27. november 2016 // 17 kommentarer

Han var med på å frigjøre landet fra USA-imperialismen og ledet Cuba gjennom en prosess som ga utdanning, helsestell, mat og bolig til alle. Tross sine feil er det med god [...]

Kissinger ville angripe Cuba

6. oktober 2014 // 2 kommentarer

Nye dokumenter og en ny bok viser at det amerikanske utenriksdepartementet ønsket å angripe Cuba militært etter landets invasjon av Angola i [...]

Hvilken vei går Cuba?

1. februar 2014 // 13 kommentarer

Internasjonale medier leser Cuba inn i en fortelling med bare to veier ut: et brått regimeskifte og gjeninnføring av kapitalisme som i Øst-Europa, eller en kopi av [...]

En villedende fortelling om Cuba

24. oktober 2013 // 1 kommentar

Den kjente forfatteren Cecilia Samartin er en populær kritiker av dagens Cuba, men hun er ikke noe førstehåndsvitne til utviklingen i [...]