Camara Lundestad Joof

Me snakkar ikkje om det heile tida

2018-09-17 // 15 kommentarer

Rasisme er dumt. Det er noko som var i Amerika i gamle dagar. Ikkje no. Det er ikkje rasisme i Noreg no. Berre snakk. Syting. Frå dei som ikkje toler noko. Dei som finn opp [...]