borgerlønn

Sikkerhetsnettet som sviktet

2020-04-26 // 4 kommentarer

12. mars revnet koronapandemien statens sikkerhetsnett og velferdsstaten gikk i krisemodus. Vi må ha en varig ordning som skaffer innbyggerne et minimum av økonomisk [...]

Mindre arbeid og bedre skoler

2016-01-26 // 1 kommentar

Hvorfor kan vi ikke dra nytte av at vi nå kan produsere like mye som på 1970-tallet, på halve tiden? Det burde jo gi muligheter for kortere arbeidstid og [...]

Borgerlønn – en befriende utopi

2015-07-21 // 38 kommentarer

Borgerlønn er en utopi som kan bli realitet. Det kan hjelpe oss mot en verden med mindre jobb, mer mening, hvor klimakrisens løsning er innenfor rekkevidde og menneskers [...]

Borgarlønn – fridom for kunsten

2014-09-30 // 1 kommentar

Den sitjande regjeringa sin «frihetsreform» for kulturlivet er meininga å skulle bidra til meir maktspreiing, meir kvalitet og ja altså — meir fridom. Men [...]

Naver eller menneske, hvem er jeg?

2013-09-26 // 3 kommentarer

Naveren er den som ikke bidrar – snylteren. Som mottaker av offentlige ytelser, møter du ikke sjelden stigmatisering, som fører til en følelse av skyld og [...]

Borgerlønn, tiden er inne

2013-04-02 // 78 kommentarer

Utprøvninger med borgerlønn i byen Dauphin i Canada, tyder på at borgerlønn kan være veien videre for [...]