barns rettigheter

Barn i Norge blir fratatt foreldrene

// 0 Comments

Barn blir ofre når vi utviser tidligere straffedømte fra Norge. Vi må skille mye klarere mellom dem som har barn i Norge og dem som ikke har det, mener Foreningen for [...]