barne- og ungdomskultur

Storsatsning på ungdomsklubbene

25. november 2015 // 0 kommentarer

I mange år har de stått først på kuttlista når Oslos bydelspolitikere har balansert skakkjørte budsjetter. Nå kan ungdomsklubbene få en ny [...]