Skrive-/Fotokonkurranse

Klassenorge: Verdens beste land å bo i, men samtidig øker forskjellene mellom folk.

Vi vil høre dine historier, dine tanker og erfaringer om forskjeller i Norge.

Vinneren mottar 10.000 kr, andreplassen mottar 5.000 kr.

Makslengde: 2000 ord

Bidrag kan være tekst, video eller foto. Vi forbeholder oss muligheten til å publisere alle innsendte bidrag på radikalportal.no. Legg ved en setning om deg selv og et bilde.

Send bidraget merket «Skrive-/fotokonkurranse» til radikalportal@gmail.com før 3. november.