Meninger

De rød-grønne må lære av sine feil

17. oktober 2013 // 0 kommentarer

Den viktigste debatten på venstresida framover handler om hva vi har lært. I den debatten må mange delta. Hvis ikke, blir vi ikke mange nok ved valget i [...]

Et økonomifag i krise

16. oktober 2013 // 0 kommentarer

Den ideologiske ensrettingen av økonomifaget fører til intellektuell stagnasjon og smitter over i [...]

Ein dårlegare politikk for arbeidslivet

15. oktober 2013 // 0 kommentarer

Etter valet ser vi nok ein gong at fridomsomgrepet til Høgre og FrP eigentleg handlar om å verne om og styrke makta til eit mindretal i samfunnet, noko som mellom anna er [...]

Løfter om intoleranse

12. oktober 2013 // 0 kommentarer

De blåblå har lovet en ny og bedre ruspolitikk, men regjeringserklæringen lover tøffere tider for de som har det [...]

Tilspisset abortstrid i USA

1. oktober 2013 // 0 kommentarer

De konservative Republikanerne har begynt å tape terreng i de styrende organer i USA. I desperasjonen foreslår de noen av de strengeste abortrestriksjoner landet har [...]

Naver eller menneske, hvem er jeg?

26. september 2013 // 3 kommentarer

Naveren er den som ikke bidrar – snylteren. Som mottaker av offentlige ytelser, møter du ikke sjelden stigmatisering, som fører til en følelse av skyld og [...]

Råd til Rødt fra rap-raddis

18. september 2013 // 0 kommentarer

På hvilken måte er erfaringer fra gameshows og populærmusikk overførbart til venstresidas bestrebelser? Her er mine råd, ut fra godt dokumenterte erfaringer på lignende [...]

En ny landbrukspolitikk?

17. september 2013 // 0 kommentarer

Kan vi snu utviklingen i landbruket, og kanskje dermed også sentraliseringen? Er det realistisk nok en gang å kle fjell og daler med mennesker og [...]

Landsomfattende protester i Colombia

14. september 2013 // 0 kommentarer

Colombia er i opprør på grunn av den økonomiske politikken som føres. Nye frihandelsavtaler har ført landsbygda på ruinens rand. Nå krever befolkningen at utviklingen [...]

Veien videre for venstresida

13. september 2013 // 9 kommentarer

Etter åtte år bak roret er det høyrekreftene som skal ta over styringa. Alle de røde partiene tapte oppslutning. Men hvor feilet man [...]

Salvador Allendes siste tale

12. september 2013 // 0 kommentarer

«Sosiale prosesser kan ikke holdes tilbake verken med forbrytelser eller med makt. Historien er vår og den lages av folkene». Chiles demokratisk valgte [...]

Drittjobben

10. september 2013 // 0 kommentarer

Tvunget av anbudspresset må renholdsarbeidere vaske stadig flere rom og større arealer, på samme tid og for samme lønn som før. Kaffepauser? Dream on. Overtidsbetaling? [...]

Høyreekstremisme og de som ser på

9. september 2013 // 0 kommentarer

På tross av at gjerningsmennene var motivert av høyreekstremisme, omtaler media angrepet på Blitz forrige uke som et gjengslagsmål. Hvordan bør vi reagere etter et slikt [...]

Fascismens voldelige logikk

9. september 2013 // 0 kommentarer

Angrepet på Blitz fredag var et uttrykk for volden som alltid følger med fascistisk ideologi. Motivet? Blitzhuset har alltid stått prinsippfast mot fascismen og [...]

Jeg vil betale mer skatt

8. september 2013 // 0 kommentarer

Jeg ønsker at nivået på offentlige velferdstjenester skal være på nivå med den velstandsutviklingen vi opplever i privat økonomien. Da må vi betale mer [...]
1 87 88 89 90 91 95