Meninger

– Dette blir din siste dag

13. november 2013 // 0 kommentarer

Jeg har opplevd å bli truet på livet på grunn av noe jeg mente. Vedkommende ønsket at jeg skulle holde kjeft og trekke meg tilbake. Jeg gjorde det [...]

I narkokartellenes rike

11. november 2013 // 2 kommentarer

Narkoøkonomien gjennomsyrer de fleste områder av samfunnet i Mellom-Amerika. Dette preger hverdagen til millioner av mennesker på ulike [...]

Journalister i skuddlinjen

7. november 2013 // 0 kommentarer

For fire år siden ble 32 journalister drept i en massakre på Filippinene. Fremdeles er ingen dømt. Journalister og pressefriheten står i [...]

Dilemmaer i utviklingspolitikken

6. november 2013 // 0 kommentarer

«Samstemthet» er den blåblå regjeringens motto i utviklingspolitikken, slik det var for de rødgrønne – og egentlig for alle regjeringer siden Hilde Frafjord Johnson- [...]

Når nynazistene marsjerer

4. november 2013 // 0 kommentarer

Siden mai i år har nynazister ukentlig marsjert i anti-roma-demonstrasjoner i forskjellige byer i Tsjekkia. Anti-nazister mobiliserer, men situasjonen er ekstremt [...]

Gå av, Solveig Horne!

1. november 2013 // 0 kommentarer

Når det ble kjent at du, Solveig Horne, hadde hetset både voldtektsofre og homofile, stilte jeg meg sterkt uenig – og mener at dette er et grunnlag for å kreve din [...]

Skattesvin på skogen

29. oktober 2013 // 0 kommentarer

I tidligere tider var det vanlig å sende buskapen til skogs før skatteoppkreveren kom. I dag er metodene for å skjule formue og skattbar inntekt blitt mer [...]

Eit varsko til faglege tillitsvalde

28. oktober 2013 // 0 kommentarer

Ein arbeidsgivar øydelegg livet for ein hjelpepleiar ved å anmelde han for valdtekt av pasientar. Når det så viser seg at beskyldningane er usanne, nektar arbeidsgivaren [...]

En villedende fortelling om Cuba

24. oktober 2013 // 1 kommentar

Den kjente forfatteren Cecilia Samartin er en populær kritiker av dagens Cuba, men hun er ikke noe førstehåndsvitne til utviklingen i [...]

De rød-grønne må lære av sine feil

17. oktober 2013 // 0 kommentarer

Den viktigste debatten på venstresida framover handler om hva vi har lært. I den debatten må mange delta. Hvis ikke, blir vi ikke mange nok ved valget i [...]

Et økonomifag i krise

16. oktober 2013 // 0 kommentarer

Den ideologiske ensrettingen av økonomifaget fører til intellektuell stagnasjon og smitter over i [...]

Ein dårlegare politikk for arbeidslivet

15. oktober 2013 // 0 kommentarer

Etter valet ser vi nok ein gong at fridomsomgrepet til Høgre og FrP eigentleg handlar om å verne om og styrke makta til eit mindretal i samfunnet, noko som mellom anna er [...]

Løfter om intoleranse

12. oktober 2013 // 0 kommentarer

De blåblå har lovet en ny og bedre ruspolitikk, men regjeringserklæringen lover tøffere tider for de som har det [...]

Tilspisset abortstrid i USA

1. oktober 2013 // 0 kommentarer

De konservative Republikanerne har begynt å tape terreng i de styrende organer i USA. I desperasjonen foreslår de noen av de strengeste abortrestriksjoner landet har [...]
1 87 88 89 90 91 96