Meninger

Kampen om Europas ressurser

2013-02-12 // 0 kommentarer

I Irland har et lite lokalsamfunn klart å kjempe mot Shell, Statoil og den irske staten gjennom 12 år. Det er en kamp andre kan lære noe [...]

Språk er (av)makt

2013-02-11 // 0 kommentarer

Vi bør velge våre ord med omhu. Språklig bevissthet kan skjerpe vår forståelse av hvordan makta forklarer og forsvarer seg [...]

Ligg unna Mali

2013-02-01 // 0 kommentarer

Det tegner seg et mønster der NATO og store land intervenerer militært der regimer ikke slavisk følger kapitalens behov for markeder og [...]

Stoltenbergs sanne ansikt

2013-01-31 // 1 kommentar

Innstillingen fra Ap’s programkomite om oljeboring i Lofoten viser Jens Stoltenbergs visjon for Norge: Å risikere unike naturverdier for å tilfredsstille oljelobbyen og [...]

Syria: Borgerkrig eller revolusjon

2013-01-30 // 1 kommentar

Verdens regjeringer, diplomater, FN, Den Arabiske Liga og forhandlingsleder Brahimi fremstiller kampene i Syria som en borgerkrig. For folket i Syria er det en [...]

Et kaldt asylsystem!

2013-01-27 // 0 kommentarer

Regjeringens asylpolitikk handler ikke om rettferdighet. Den handler om å score politiske [...]

Ny mulighet for Norge

2013-01-25 // 0 kommentarer

Signalene om en britisk folkeavstemning om EU, åpner nye muligheter for Norge og bør endre debatten om [...]

Osloskolen i test

2013-01-24 // 0 kommentarer

Testresultater gir oss ikke mye kunnskap om skolen, den gir oss et regime basert på [...]

Skivebom fra Eivind Reiten

2013-01-22 // 0 kommentarer

Dette innlegget ble opprinnelig skrevet til Dagens Næringsliv, men avisen avviste innlegget fordi de mente kommentaren ikke dokumenterte godt nok at 30 milliarder i årlig [...]

”Ved å delta, kan vi”

2013-01-21 // 0 kommentarer

Vestbredden har denne høsten arrangert lokalvalg. Kvinnene jobber hardt for å utfordre det bestående og vise at kvinner er i stand til alt det samme som menn, bare de [...]

Kontrære drømmer

2013-01-16 // 0 kommentarer

De såkalt kritiske stemmene i facebookhøyre gjør lite annet enn å støtte det bestående og følge de mest tydelige samfunnstrendene i sine argumenter. Det er ikke så [...]

Øystein Sørensens anti-Marx

2013-01-15 // 0 kommentarer

Hvem var Marx og hva var hans politiske tanker? Den tilsynelatende mest innflytelsesrike norskspråklige boken om dette spørsmålet i dag, er Øystein Sørensens Drømmen om [...]

Korleis skapa samhald?

2013-01-10 // 0 kommentarer

På bloggen sin har Pål Steigan skrive om “Kultur, innvandring og klasse”. Det er ein post som tar opp viktige problemstillinger, men som ikkje svarer på dei på nokon [...]
1 105 106 107 108