Bidra

Vi jobber for å lage en best mulig nettside, og vi ser gjerne at du deler artikler du synes er interessante. Vil du bidra? Send oss en mail til rp@marx.su og få med hva du vil bidra med (tekst, foto, video), kort om innholdet og to-tre setninger om deg selv.

Skriveguide for skribenter på Radikal portal

Ønsker du å bidra hos Radikal Portal? Her er noen punkter å huske på og litt hjelp på veien.

A-B-C om teksten:

Tittel: Denne bør være selvforklarende og fungere alene. Tittelen skal motivere leseren til å lese mer. Fordel, men ikke forutsetning at subjekt/person er med.

Ingress: Kort tekst under tittelen som gir leseren lyst til å lese resten av teksten. Bør ikke inneholde mer enn ett poeng. Max 180 tegn.

Lenker: Minimum tre lenker i teksten til relevante artikler, fotoer eller videoer.

Mellomtitler: Det bør være en mellomtittel ca per 2000 anslag.

Lengde: Her har vi ingen fast norm. Teksten kan være kort eller lang, og begge deler kan være kjempebra. Fortell det du har på hjertet. Men en tommelfingerregel er at dess lengre artikkelen er, dess høyere krav til at den er gjennomarbeidet og velskrevet, ellers vil folk falle av underveis.

Portrettbilde av forfatteren (bryst-opp)

Egenpresentasjon: På to-tre setninger

Rebublisering: I utgangspunktet publiserer vi ikke tekster som har vært publisert et annet sted tidligere.

En veiledning:

Under er litt hjelp til å utforme artikkelen til Radikal Portal. Dette er ikke absolutte regler – men vi tror at disse punktene kan hjelpe til å strukturere tanken og skriveprosessen.

1. Hvilket tema velger du?

Vi ønsker å nå ut med den skarpe meningen eller den gode historien, som flere bør få del i. Innlegget kan gjerne knyttes til aktuelle nyheter, debatter eller utspill i offentligheten. Eller det kan koble an til og kritisere tekster som har vært publisert på Radikal Portal.

2. Hva er saken?

Tenk gjennom hva du ønsker å fortelle i denne teksten. Hva dreier det seg om? Få gjerne fram hva saken dreier seg om i de første setningene. Det hjelper leseren å henge med videre.

3. Hvem tar feil?

Ikke alle tekster er kritiske. Noen tekster handler bare om å fortelle noe eller informere. Men dersom det er en kritisk tekst, er det nyttig å tenke gjennom: Hvem tar feil? — og så skrive det, gjerne rettet mot konkrete personer. Det gjør at teksten blir mer interessant og morsom.

4. Hvem henvender du deg til?

Det er nyttig å tenke gjennom hvem du henvender deg til med teksten. Er denne teksten primært henvendt til folk som er enige med deg i utgangspunktet? Ønsker du for eksempel å gi folk som er enige med deg nye argumenter eller faglig påfyll? Eller ønsker du også å skrive for et bredere publikum, som ikke nødvendigvis er enige med deg – eller ikke var klar over at de var enige med deg?

5. Hvordan skal du overbevise de du henvender deg til?

Vær gjerne personlig eller bruk konkrete eksempler. Da blir det lettere for leseren å henge og med, og eventuell tall og statistikk knyttes til noe virkelig. Tenk gjennom hvordan du skal overbevise lesere som kanskje ikke er enige med deg i utgangspunktet. Da er en god regel å unngå «stammespråk», altså begreper bare folk på venstresiden har et forhold til, for eksempel ord som kapitalakkumulasjon, overhenget i lønnsoppgjøret eller kjønnsessensialisme. Videre er det ofte en god strategi å ta utgangspunkt i noe de fleste kan være enige om, og så argumentere ut fra det. Eksempel: «Vi er alle enige om at økonomisk ulikhet er en dårlig ting. Dette vedtaket til Jens Stoltenberg vil øke ulikheten, fordi sånn og sånn».

5. Hva skjer etter publisering?

Etter at innlegget er publisert, er det kjempefint om du følger med på og deltar i eventuelle debatter som kommer i halen til innlegget eller på Facebooksiden til Radikal Portal.

Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere artikler, men vil så sant det er mulig gjøre det i samråd med forfatter.

Det gjøres oppmerksom på at denne nettsiden blir innsamlet og lagret av Nasjonalbiblioteket.