Artikler av Yousef Assidiq

Yousef Assidiq
Om Yousef Assidiq (1 artikler)
Yousef Assidiq jobber i JustUnity mot radikalisering og ekstremisme. Han har også bakgrunn fra bl.a. Minotenk.