Artikler av Yacoub Cissé

Yacoub Cissé
Om Yacoub Cissé (1 artikler)
Yacoub Cissé, (f. 1973) er faglitterær forfatter, og har, sammen med Ann Falahat, gitt ut boken Afrikanere i Norge gjennom 400 år. Han har også bidratt med et kapittel i boken Les Africains et leurs descendants en Europe (red. Dieuddonne Gnammankou og Yao Modzinou). Cisse har skrevet for Ny Tid fra 1998, og også bidratt med en rekke artikler i blant annet Mangfoldminner.