Artikler av Werner Christie Mathisen

Werner Christie Mathisen
Om Werner Christie Mathisen (1 artikler)
Werner Christie Mathisen er utopiforsker, dr.polit. (sosiologi) og tidligere førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han er spesielt opptatt av grønne utopier, og finansierer nå forskningen hovedsakelig med AFP.

Borgerlønn – en befriende utopi

2015-07-21 // 38 kommentarer

Borgerlønn er en utopi som kan bli realitet. Det kan hjelpe oss mot en verden med mindre jobb, mer mening, hvor klimakrisens løsning er innenfor rekkevidde og menneskers [...]