Artikler av Vegard Vigdenes

Vegard Vigdenes
Om Vegard Vigdenes (1 artikler)
Vegard Vigdenes er leder av Stjørdal og Meråker bonde- og småbrukarlag.