Artikler av Tori Einarsdottir Hovde

Tori Einarsdottir Hovde
Om Tori Einarsdottir Hovde (1 artikler)
Tori Einarsdottir Hovde er utdannet yrkessjåfør, har jobbet som vaktmesterassistent på Kistefos Museum og har to barn. Hun har diagnosene ME, fibromyalgi, revmatisme, og PTSD. Hovde fikk innvilget midlertidig uførestøtte i 2009 av NAV Hønefoss, for to år om gangen. I 2014 ble alle søknader om uføretrygd avslått.