Articles by Torbjørn Monsen

Torbjørn Monsen
About Torbjørn Monsen (25 Articles)
Torbjørn Monsen journalist bosatt i Sør-Varanger.

Putins krig og veien mot endring

// 0 Comments

Russland er større enn Kreml og endring må komme fra folkedypet. Hvis det kan komme noe positivt ut av marerittet Putin har stelt i stand i Ukraina, er det en sterkere [...]

En verden som ikke virker

// 0 Comments

Det sies at det er lettere å se for seg jordens undergang enn slutten på kapitalismen, men dette er i ferd med å endre seg. Vi må innse at en skakkjørt klode ikke kan [...]

Vårt svar er nedrusting

// 0 Comments

I stedet for ensidig å bidra til USAs steile front mot Russland bør vi se hva vi kan gjøre for å deeskalere. Et første skritt vil være å gå signere FNs forbud mot [...]

Muratovs utvalgte

// 0 Comments

Progressive venner av Russland bør glede seg over prisen, og håpe at den kan være med å inspirere til videre arbeid i samme tradisjon av ytringsfrihet, antifascisme og [...]

Livets harde skole og dens kritikere

// 0 Comments

Folk blir ikke mer velvillig innstilte til deg om du spyr på dem. Klasseforakten i angrepene på «livets harde skole» er med på å skyve arbeiderklassen vekk fra [...]

Nei takk, Olav Thon

// 0 Comments

Olav Thon vil bygge en svær byarena midt i Bergen. Byen trenger ikke flere lukkede byrom styrt av kong kapital, men åpenhet definert av folket som bor i [...]

Dunganfolkets stilnede stemmer

// 0 Comments

Dunganminoriteten i Kasakhstan utsettes for etnisk rensing, tortur og vedvarende systemisk vold. Kampen mot rasisme og voldelig nasjonalisme er internasjonal og de fortjener [...]

Kadyrovs heksejakt

// 4 Comments

Ramzan Kadyrovs heksejakt på homofile er igjen trappet opp i Tsjetsjenia og Nord-Kaukasus. Fra Norge kan vi øke presset mot Putin, som bryr seg om Russlands anseelse, og [...]

Frihet til oromofolket!

// 1 Comment

35 millioner oromoer i Etiopia undertrykkes i sin kamp for å definere sin egen framtid og demokratiske rettigheter. Samtidig samarbeider Norge med [...]

Når loven ikke er rett

// 1 Comment

Frikjenning for korrupsjonsanklager, ugyldiggjøring av tariff og straff for miljøaktivisme. Slike saker tvinger oss til å spørre hvem loven er skrevet for og hva vi [...]

Russerne kommer!

// 0 Comments

CIA skylder på Russland for å ha geleidet Trump til makta. Det undergraver forståelsen av hvorfor en protestkandidat kunne vinne og det gjør den irrasjonelle russofobien [...]

Interessante tider

// 0 Comments

Svaret på hatets problem kan ikke være mer EU. Et ikke-valgt teknokrati som styrer etter Excel-skjemaer og markedsliberale regelverk, uten å møte de som blir rammet [...]

Russland sett fra grasrota

// 0 Comments

Aktivister i vårt største naboland risikerer enormt mye i sin kamp for et bedre samfunn. Det minste vi kan gjøre er å stille oss i solidaritet med dem, for gammelt [...]

Men gudene mine får de aldri

// 1 Comment

Soldiers of Odin og nazistiske grupperinger klamrer seg til norrøn mytologi, men den gamle gudelæren står i grell kontrast med deres mål og aksjoner. De burde heller [...]