Artikler av Thina Johanne Nordfjellmark

Thina Johanne Nordfjellmark
Om Thina Johanne Nordfjellmark (2 artikler)
Thina Johanne Nordfjellmark er nestleder Rødt Nordland og agronom.