Articles by Therese Utgård

Therese Utgård
About Therese Utgård (3 Articles)
Therese Utgård er både lege, pasient og kristen. Hun er opptatt av pasientretter, og mener at tilgangen til helse og helsetjenester er et gode som må fordeles rettferdig..

Med abortsøkende på samvittigheten

// 0 Comments

Regjeringen har avlyst reservasjonsretten grunnet massiv motstand. Men det nye ”kompromisset” vil gjøre det verre for abortsøkende enn før. Derfor er jeg mot [...]

Offer og overgriper

// 0 Comments

Det er ikke voldtektsofferet, men overgriperen som gjør noe galt. Det må det ikke være noen tvil [...]