Artikler av Theo Koritzinsky

Theo Koritzinsky
Om Theo Koritzinsky (5 artikler)
Theo Koritzinsky har vært universitetslektor i statsvitenskap og sosiologi og seinere lærerutdanner i samfunnsfag. Tidligere stortingsrepresentant og leder av SV. Koritzinsky er nå senior foreleser ved Høgskolen i Oslo og Akershus, medlem av EOS-utvalget og styremedlem i Nei Til Atomvåpen.

Berge Furres livsverk lever videre

2016-01-14 // 0 kommentarer

Det er trist at Berge er borte. Personlig beskjedne Berge. Som likevel ruvet: som politiker i SF og SV, som teolog og professor i historie, som mesterlig taler og [...]

De rød-grønne må lære av sine feil

2013-10-17 // 0 kommentarer

Den viktigste debatten på venstresida framover handler om hva vi har lært. I den debatten må mange delta. Hvis ikke, blir vi ikke mange nok ved valget i [...]

KULTURSKOLELØFT?

2013-05-07 // 0 kommentarer

Hva skal vi med kulturfag og kulturskoler? Hvorfor er regjeringens «kulturskoleløft» så halvhjertet? Hva må [...]

Språk er (av)makt

2013-02-11 // 0 kommentarer

Vi bør velge våre ord med omhu. Språklig bevissthet kan skjerpe vår forståelse av hvordan makta forklarer og forsvarer seg [...]