Articles by Terje Halvorsen

Terje Halvorsen
About Terje Halvorsen (1 Articles)
Professor Emeritus i samtidshistorie fra Høgskolen på Lillehammer. Har skrevet bøker om LO, AUF og Norsk Sjomannsforbund. Hen deltok også med å skrive Norges krigshistorie i serien "Norge I Krig."